Portofoliu

Exponate Muzeu

Sala Diaconul Coresi

Sala Diaconul Coresi

"Dac-am cetit, binp am ispitit şi socotit şi am aflat că toate tâlcuiesc, acleve-rează şi întăresc cu Scriptura sfântă şi mie tare plăcură şi am scris cu tipariul voao fraţilor românilor să vă fie pre învăţătură". - Diaconul Coresi

Mânat de aceste idealuri, diaconul Coresi şi colaboratorii săi (Călin, Mănăilă, Şerban Coresi, Toma, protopopii Iane şi Mihai ş.a.) au realizat cele dintâi cărţi de circulaţie în limba română, făcând posibilă biruinţa definitivă a scrisului în limba poporului, tipărirea între anii 1556-1588 a cea 40 titluri de carte în sute de exemplare, care s-au răspândit în toate ţinuturile româneşti, consfinţind astfel unitatea spirituală a acestui popor. Dintre exponatele acestei săli menţionăm: „Cazania a Ii-a" („Cartea românească cu învăţă­tură") tradusă în Schei de protopopii Iane şi Mihai; „Psaltirea", „Sbornicul", „Octoihul" ş.a. Aceste cărţi au înscris în cultura română după aprecierea lui Lucian Blaga „întâiul mare poem al unui neam".

Date

20 Octombrie 2022

Tags

Carte Istorica, Sala Diaconul Coresi

Contact Info

Muzeul "Prima Școală Românească"
Piața Unirii nr.2-3, BRAȘOV - România
Telefon: 0740.028.678
E-mail: contact@primascoalaromaneasca.ro

Înscrie-te la Newsletter

Please insert your API key for mailchimp.