Portofoliu

Exponate Muzeu

Sala de clasă Anton Pann

Sala de clasă Anton Pann

Aminteşte nu numai de popasurile repetate ale marelui povestitor Anton Pann (de la care s-au păstrat valoroase cărţi şi documente) dar şi de şcoala veche. Atestată de cronica locală la anul 1495, când „s-au zidit şcoala şi biserica", şcoala din Schei îşi confirmă existenţa în condi­ţiile anului 1390, când se emite Bula papală a lui Bonifaciu al IX-lea, pentru ca un Omiliar manual şcolar descoperit recent presupune existenţa şcolii în veacurile XI-XII.

In tot timpul existenţei sale, în jurul şcolii s-a fondat un focar de cultură, tipărindu-se cele dintâi cărţi de cultură în limba română prin teascurile diaconului Coresi, scriindu-se prima cronică cu subiect românesc, prima gramatică românească de către braşoveanul Dimitrie Eusta-tievici (1757), primul calendar almanah în litera­tura română prin dascălul Petcu Şoanu, formân-du-se şi o adevărată şcoală de copişti prin activi­tatea de traducere, copiere şi transcriere a cărţilor de cultură şi cult de către slujitorii bisericii şi ai şcolii.

Date

20 Octombrie 2022

Tags

Carte Istorica, Sala Anton Pann

Contact Info

Muzeul "Prima Școală Românească"
Piața Unirii nr.2-3, BRAȘOV - România
Telefon: 0740.028.678
E-mail: contact@primascoalaromaneasca.ro

Înscrie-te la Newsletter

Please insert your API key for mailchimp.