Vă aflați aici: Pagina principală > Cronica
DSC094556658-300x168

Mai intâi a fost biserica de care cronicile scriu la anul 1292;

Un Omiliar (carte de învăţătură) din sec. XI-XII confirmă posibilitatea existenţei unui lăcaş de învăţătură;

Bula papală din 25 decembrie 1399 confirmă existenţa unui lăcaş de cult şi învăţătură ortodoxă în Șchei;

1477 popa Costea scrie aici un voluminos Minei de sărbători;

1495 ,,s-au zidit Sfânta biserică şi şcoaţa” prin grija voievodului Vlad Călugărul, căruia i-au continuat fapta Neagoe Basarab, Petru Cercel, Mihai Viteazul, Axon Vodă ş.a.;

1495 noiembrie 3, popa Bratu din Schei scrie la Sibiu prima scrisoare în limba română;

1556-1588 diaconul Coresi şi alţi colaboratori tipăresc cele dintâi cărţi de ciculaţie în limba română, oficializând definitiv biruinţa scrisului în limba română;

1570 diacul Oprea scrie Octoihul românesc (cartea de cântări);

1578 popa Voicu scrie Învăţături morale din vieţile sfinţilor – ­cuvântări la sfinţi şi pilde de folos sufletesc;

1559 autoritatea locală acceptă folosirea ca prim manual românesc a Catehismului coresian la şcoala din Șchei;

1587 popa Iane scrie primul text braşovean în limba română;

sec. XVI dascălul Barbu Hoban scrie primul manual de filozofie;

1628-1633 prot. Vasile scrie prima cronică cu subiect românesc şi primul Parimier românesc;

1731 Dascălul Petcu Şoanu începe să tipărească primul calendar almanah în limba română;

1733 Radu Tempea II scrie cronica Scheilor 1392-1733;

1757 dascălul Dimitrie Eustafievici scrie prima gramatică;

1797 Radu Tempea V tipăreşte gramatica românească;

1821-1828 Anton Pann vine în Șchei;

1848 mai, George Ucenescu compune muzica imnului “Deşteaptă-te Române”.

TUR VIRTUAL
vr
PREZENTARE
susținut de
Logo-Rotary-Kronsadt